Giske Mannskor: Feirar kristenrett med konsert i vesterveg