Det viser en ringvirkningsanalyse som masterstudentene Kristina Helland og Børge Wiik ved NTNU i Ålesund har laget.

Masterutredningen, som de begge fikk karakteren A på, er den første i Norge som tar for seg både de kortsiktige økonomiske ringvirkningene av festivaler og festivalenes langsiktige betydning for livskvaliteten til lokalbefolkningen.

– Vi har tatt for oss Ålesund Live, Sommerfesten og Jugendfest, alle arrangert av Momentium i Ålesundsområdet, sier Wiik og Helland.

Undersøkelsen er gjort både gjennom å intervjue en rekke av deltakerne på festivalene, gjennom telefonintervju og gjennom direkte kontakt med næringslivet i regionen.

Millioner

Undersøkelsen viser at publikums forbruk utenfor festivalområdet gjennom Jugendfest-helga i 2017 er beregnet til 17,7 millioner kroner.

– Dette bruker festivalpublikummet på lokalt næringsliv som hoteller, restauranter, taxi, frisører, klesbutikker og lignende gjennom festivalhelga, forteller Helland og Wiik.

Inkluderer man Ålesund Live og Sommerfesten er det totale forbruket 25,2 millioner kroner.

– Vi argumenterer jo hele tiden med at festivaler er positivt for regionen. Derfor er det veldig fint at det blir slått fast gjennom denne analysen og at man har tallgrunnlag som støtter det vi hele tiden har ment, sier Momentium-sjef Ante Giskeødegård.

Festivalene arrangeres midt i den travleste turistsesongen i Ålesund. Undersøkelsen viser at de som deltar på festivalene legger igjen mer penger hos næringslivet enn vanlige turister.

– Det gjør at nettoeffekten er positiv. I tillegg kan hotellene ta mye mer for et rom under festivalhelgene enn de for eksempel kan gjøre for et turistfølge, sier Wiik og Helland.

Levekår

Analysen viser også at festivaler er viktig for befolkningens levekår.

– Resultatene sier at livskvaliteten til innbyggerne i regionen øker når tilfredsheten med festivalene øker. Betydningen av festivalene er nesten på høyde med betydningen av inntekt, spesielt blant kvinner, sier Wiik og Helland.

Viktig for regionen

Tom Anker Skrede, reiselivssjef i Ålesund, sier alt av kulturtilbud er særdeles viktig for regionen.

– Både som verter og for de fastboende er det viktig å ha kulturtilbud og festivaler som både kan nå ut lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er med på å sette regionen på kartet, og det skaper liv og røre i byen og omegn, sier Skrede.

Skrede mener aktivitet avler aktivitet.

– Jo fler kulturtilbud man har, jo flere folk vil man kunne engasjere. Når det skjer noe i Ålesund og omegn, så skaper det ringvirkninger for mange, slik som analysen nevner, og det er med på å opprettholde et bredt servicetilbud, sier han.

foto
Reiselivssjef Tom Anker Skrede i Ålesund ser svært positivt på festivalenes ringvirkninger. Foto: Nils Harald Ånstad
foto
Børge Wiik (t.h.) og Kristina Helland har kartlagt økonomiske ringvirkninger av Ante Giskeødegård (midten) og Momentiums festivaler i Ålesund. Foto: Arne P Andersen