Stadig flere hopper i Vikabakken

– Det kom en god del flere hoppere i det siste rennet og vi håper det også øker i det neste rennet kommende tirsdag.

Ivrig Simon Skytterholm i K12-bakken. Gutten fra Blindheim IL har deltatt i begge renn i Telenor-karusellen som går hver tirsdag i Vikabakken. 

Lokal sport

Dette sier Terje Bergset, en av de mange ildsjelene som ivrer for den lokale hoppsporten. Han tok initiativ til å arrangere renn i den såkalte Telenor- karusellen i den nye Vikabakken.


Skrev hopphistorie

Det alle første hopprennet i Vikabakken

Sjuårige Odin-Elias Årseth var yngstemann, 77-årige Kåre Holmen den eldste. Da første renn i Vikabakken ble arrangert lørdag.

Den ble formelt innviet 10. desember og som et ledd i få flere barn og ungdommer til å hoppe på ski, skal det arrangeres fem kveldsrenn i januar og februar.

For alle

– Under det første rennet som gikk 24. januar hadde vi ni hoppere, men nå tirsdag kom det 15. At vi nesten dobler antallet er positivt. Vi har sagt til de som deltar at de må ta med seg en venn til neste renn. Får vi det til blir det jo veldig bra, sier Terje Bergset.


Glede over «Sunnmøre Spektrum»

– Etter noen få telefoner, satt vi plutselig med en million kroner.

Sjøl om det i første rekke er et rekrutteringsrenn for barn så får alle som ønsker å hoppe delta, også veteranhoppere som ser stor glede og nytte i å bruke Vikabakken.

Foreløpig er det de to minste bakkene som benyttes, med kritisk punkt på 12 og 25 meter. Til sensommeren er målet at også den største bakken med kritisk punkt på 45 meter står hoppklar. Der gjenstår det en del arbeid i tilløpet.