Foreslår at færre skal rykke ned fra 3. divisjon

Det å overleve i norsk 3. divisjon fotball for menn er beinhardt, når hele fire av 14 lag rykker ned i hver av de seks avdelingene.

Positivt: Spjelkaviks Sondre Skulstad (t.v.) og Herds Vegard Bruland kan få det litt enklere med å berge plassen i årets 3. divisjon, om NFF får gjennomslag. Men 4. divisjon får svi. 

Lokal sport

Men kanskje kan dette bli bedre snart? Divisjonsforeningen, som er en interesseorganisasjon for klubbene i 2.- og 3. divisjon har i hvert fall reagert positivt på et forslag fra NFF som skal legges fram for forbundstinget. Og der det foreslåes å redusere antall nedrykkslag fra fire til tre pr. 3. divisjonsavdeling. Endringen kan gjennomføres alt i år, mener NFF.