I 2013 gikk de i fakkeltog for Osane Idrettshall. Nå får 14-åringene kanskje aldri spille håndball som ungdom i sin egen bydel.

Etter planen skulle jobben med å bygge Osane Idrettshall starte i 2021. Nå foreslår kommunedirektøren å skyve på prosjektet til 2023 for å håndtere driftssituasjonen i kommunen.

LANG REISEVEG: Julie Slinning Strandabø (t.v.) og Alva Aurstad Silseth (t.h.). Cecilie Aurstad i midten. Fire andre spillere på SIF/Hessa J14 bak. De var på trening i Fagerliahallen fredag kveld som vanlig. I 2013 gikk de i fakkeltog for hall på Osane.  Foto: Marius Simensen

Lokal sport

I september 2020 vedtok kommunestyret rammeprogrammet for en idrettshall på Osane i Skarbøvik. I vedtaket gikk politikerne inn for at prosjektet skulle prioriteres i økonomiplanen for 2021 til 2023, og vedtaket la opp til tidlig byggestart i perioden.