Dimna startar innandørssesongen laurdag, men færre enn normalt får delta

Koronarestriksjonar skaper utfordringar for Dimna under Sparebanken Møre-leikane i Ulsteinhallen.

Kornelia Roppen (bakerst) og Lill Miltz deltek i helgas stemne. Alice Ulla Berg (t.v.) står over.  Foto: jarle mordal

Lokal sport

Vanlegvis har Dimna ein del fleire deltakarar på startstreken i første stemne i innandørssesongen. Det er det ei klar årsak til at dei ikkje har i år.