Ingrid Beate (21) er assistenttrenar på eit herrelag i 4. divisjon

Ingrid Beate Smådal Hide (21) har ambisjonar om å bli fotballtrenar på fulltid. No er ho blitt assistenttrenar på eit herrelag i 4. divisjon.

Ivrig: Ingrid Beate Smådal Hide har vore trenar i Bergsøy sidan 2012. Her leiar ho eit jentelag i Norway Cup i 2019.  Foto: Odd-Sølve I. Grannes

Lokal sport

Smådal Hide har allereie teke UEFA si B-lisens i trenarutdanninga og har store ambisjonar innan trenaryrket.