Kva skjedde med Ellingsøy IL?

Ellingsøy har hatt ein stor auke i befolkning dei siste åra, og det er venta at auken vil halde fram. Samstundes har idrettslaget, Ellingsøy IL, gått ned fleire divisjonar parallelt med befolkningsauken.

Divisjonsparallel: Trass i ei befolkningsauke, har Ellingsøy IL sitt herrelag gått ned fleire divisjonar over åra.  Foto: Peder Skjelten

Lokal sport

Tidlegare var herrelaget til Ellingsøy etablert i tredjedivisjonen, men parallelt med befolkningsauken på øya, har laget gått lengre ned i divisjonane og spelar i 2021-sesongen i sjettedivisjonen.