Ukens grønne tips: Disse boligene ligger dårligst an ved flom, ras og stormflo