Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp: – På sikt kan det utvikle seg et klasseskille.