Tiden med rekordlave renter varer trolig ikke mye lenger. Dette bør du foreta deg.