Ukens grønne tips: Skylle eller ikke skylle oppvasken?