Boligprisene sank: Venter at prisene synker ytterligere