Her må du punge ut 85.000 kroner for én kvadratmeter