Ukens grønne tips: Nordmenn sløser mer med vann enn nabolandene