Kjøpte eiendom med strandlinje. Ble saksøkt og måtte kjøpe strandlinjen på nytt.