Høyt hevet over flommen – farfarens sjøbu ble plassert på påler