Så mange boliger har en sykepleier råd til nå: – Jeg kommer ikke inn på boligmarkedet