Utvendig skiller ikke funkishuset seg ut. Innvendig står overraskelsene i kø.