Unormale boligpriser. Dette er ekspertenes forventning til prisene fremover.