Siste boligpriser: – Det har aldri før vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år