Dei flytta frå byen til bygda: – Me kom frå eit lite funkishus i Stavanger, kor me trong små møblar. I dette huset måtte me tenkje motsett.