Boligprisene for august: En svak julimåned ble etterfulgt av en sterk august