Den gamle smed-bedriften måtte tenke nytt. Det ga suksess.