Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften.