Disse eldreboligene er ikke som vanlige eldreboliger.