I snitt har 64 personer omkommet i brann hvert år siden 1979: Her bør du plassere røykvarslerne for å minimere risikoen