Norske forskeres funn: Babyene reagerte med stress da foreldrene tok opp mobilen