Hvorfor leker norske barn mindre ute i naturen? På ti år har mye endret seg.