Du er innkalt til foreldremøte. Slik blir det best for alle parter.