Norske kvinner scorer dårligere enn menn på denne testen om økonomikunnskaper. Men i denne familien er det kvinnen som er «finansministeren».