Hva skal foreldrene gjøre med tiåringen som er redd for «alt»?