Norsk barnelegeforening reagerer på markedsføring av barneforsikringer: – Spiller på usikkerhet og frykt hos foreldre i en sårbar startfase.