Debatten om skole­fravær: Feil å legge all skylden på skolen