Ny studie: Barn og unge som bruker mye tid på nett, har også høyest trivsel