Vil ha slutt på at bankene kaster kreditt etter folk