I anledning friluftslivets år vil smp.no publisere en serie videoer med ulike turtips.

  • Se den første videoen over artikkelen

Friluftslivets år 2015 er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

Målet for året er at det skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt oppmerksomhet.

Les mer om friluftslivets år her (ekstern lenke)

Grunnsteinen i prosjektet er lokal aktivitet i regi av ulike organisasjoner, lag og foreninger. I tillegg vil det være en rekke nasjonale arrangementer og prosjekter.