Britt Forsmann (53) har søkt 380 jobber uten å få napp