De pleide å ha årlig medarbeidersamtale. Da bedriften kuttet det ut, skjedde det noe med sykefraværet.