Direktøren gikk på en smell etter kreftsykdommen. Det lærte henne noe viktig.