Stephanie Tørnqvist sa opp fast jobb og flyttet til Singapore: – Man undervurderer den psykiske belastningen det er å komme hjem igjen