Marta Abelsen sa opp fast jobb for å studere i utlandet: – Hadde aldri gjort det igjen