«Jeg er nyutdannet og langtidsledig. Hvordan får jeg jobb?»