Skummelt å kjøre i byen? Slik tar du styringen over frykten.