Hopp fra øy til øy i Haugesund

Tre øyer på én dag. Holmer, skjær og komler. Et dramatisk forlis, sildeeventyret, gamle bedehus og oppdrettslaks.