Alpeferie på hjemmebane? Her er åtte fristende forslag.