Innlegg om byplanlegging i Ålesund:

«Melsæter som byplanlegger – suksess eller fiasko?»

Meninger

Leif Hovde, Ålesund. 

I et nytt innlegg i Sunnmørsposten 4. mars avdekker Torgeir Melsæter sine vyer for sørsida i Ålesund sentrum: Et ønskeområde for parkeringsplasser, veier og trasé for bybane! I alle fall på kort sikt. På lengre sikt er ønskedrømmen mer ullen….

Jeg har stor respekt – korrigert: den største respekt for Melsæter som historiker, som forsvarer av verdifull arkitektur og som formidler av verdier det er påtrengende nødvendig å ta vare på.


Jeg er enig med han i at en bybane vil være fremtidsrettet, riktig og viktig, og støtter alle initiativ som kan skaffe oss en slik bane. Jeg er enig med han i at altfor mange verdifulle bygninger i jugendstil har forsvunnet. Jeg har i mange av mine politikerår tatt til orde for at Ålesund burde ha en byantikvar. I disse sakene rager Melsæter høyt!

Men jeg er mer tvilende til han som byplanlegger, og jeg stoler ikke helt på han som miljøaktivist. Miljø er mer enn vakker arkitektur. En by er mer enn nostalgi. Og det er mye mer enn nye parkeringsplasser!


Synspunkt 22. februar:

«Skansekaia med sine gløtt»

La meg peke på noen enkle fakta: Bilen lar seg ikke av-oppfinne. I all overskuelig framtid vil vi ha biler. Selv Melsæter innser det og vil ha parkeringsplasser på Sørside-arealet. Jeg deler hans visshet om at en bybane – når den en gang kommer – vil redusere privatbilaktiviteten, kanskje til og med ganske mye. Men aldri helt. To bydeler – Aspøya som Norges tettest bebygde øy, og Hessa med en enorm utbygging som allerede har sprengt skolekapasiteten – har i dag bare en måte å nå resten av verden på til lands, og det er over Brosundet. Tungtrafikken fra industriaktivitetene nevnte jeg i mitt forrige innlegg. Vi ønsker vel ikke avvikling av industriproduksjon på disse to vestligste øyene i byen?

Leserinnlegg om byutvikling i Ålesund:

«Sjelden skivebom fra Melsæter»

Melsæter har tidligere uttrykt en viss engstelse for at arbeidet med en brosundtunnel vil kunne skade de skjøre, gamle bygningene i aktuelle områder. Nå fikk vi vel en slags generalprøve på dette problemet i og med Akslatunnelen, og det gikk vel forholdsvis bra. Både Bedehuset og Ynglingen står fremdeles. Det som imidlertid er sikkert, er at luftforurensing og svevestøv vil tære mindre på verdifull bygningsmasse når en del av trafikken forsvinner under jorda. Brosundtunnelen vil altså være det beste tiltaket for å berge jugendbygningene! For ikke å snakke om helseeffekten for beboere og forretningsdrivende som får langt mindre eksos inn i butikklokalene og kjøkkenvinduene.

Brosundtunnelen gir cruisepassasjerene mulighet til å møte et kulturkvartal i stedet for en ny gjennomfartsvei eller en parkeringsplass. Brosundtunnelen gir folk som ferdes i sentrum mindre trykk av trafikk, og sørsideplanen skaffer alle sentrumsvandrere en spennende, grønn lunge. Brosundtunnelen gir byutviklingsmuligheter for de to viktige bydelene Aspøya og Hessa. Det er god byplanlegging!

Melsæter, bli ved din lest!

Leif Hovde
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.