«Bybrannatta»

Meninger

Det er så rart med det, men brannen i 1904 den startet 23. januar kl. 02.15 i Nedre Strandgate. Og av en eller annen grunn ble det for 40 år siden skapt den tanken at det å gå i brannens fotspor gjennom Ålesund, var verdt ei nattevandring. Det var herrene Einar Gustavsson og Harald Gryttens historiske vandring denne første markering som har gitt byen denne unike brannfortelling. Forsterket ved Malvin Dalhus` historiske lysbilder på et eller flere hus på deres vei.

Så også i år, hvor Einar Gustafsson på sekundet 23. januar kl. 02.15. ripet av en fyrstikk, Harald besteg krakken og leste fra brannsjef Johannes Solems notater skildring av brannen og deretter vandret en flokk på 15 interesserte personer som bestod av Svein Ove Grimstad, Rudolf Steger, Grethe Leine, Inge Pedersen, Svein Erik Nilsen, Tor Bolsø, Jan Arild Hagen, Odd Olsen, Ingebjørg Welle, Inger Giskeødegaard, Øyvind Dalhus, Malvin Dalhus,Einar Gustafsson, Harald Grytten og skribenten.

Så skjer det denne natta at vår herre lar det falle hvit lett snø på vår ferd for at denne lille flokken skulle sette sine historiske spor gjennom Ålesund. Ferden gikk til Ålesund Kirke og byens levende leksikon, Jan Arild Hagen, fikk krakken til sin disposisjon til å utbasunere sin kunnskap om kirka som brant. Og ritualet med melka fra melkebutikken ble symbolsk utført av Einar Gustafsson på «gamle Aspøy skole» i Kirkegata. Latinskolen fulgte så med følgende stans ved Norges Bank, lysbilde på gavlen til Fiskernes hus og St. Olavs plass/Eriksen brygga. Der på Thunentrappa diskuterte man som ville ha skjedd om vi ikke hadde hatt brann og der den gammel-nye konspirasjonsteorien om hvordan brannen oppstod ble nevnt og lagt til de øvrige teoriene. Deretter Mirakelhuset Waldehuset i Fjellgata på programmet og tilslutt hvor brannen sluttet inne ved Brusdalshagen nesten ved «Gamlesykehuset».

Her ble det avslutningsvis lest fra Bugges notater og ikke minst, Harald Gryttens ferske lille håndbok, «Ålesund brenner», hvor det står på siste omslag: «Denne vesle bokungen utdeles gratis til deltakerne på By-brannvandringa den 23. 1. 2018 og ellers ved passende anledninger.»