Soningssenter: «Bevisst feil-informasjon fra Torve?»

Ordførar i Skodje, Dag Olav Tennfjord. Arkivfoto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Meninger

Viser til artikkel i Driva der Tove Lise Torve går ut og tolker avslag på kvinnesoning i det gamle fengselet i Ålesund som startsignal for en omkamp om nytt fengsel i Møre og Romsdal.

Kriminalomsorgen har i sin faglige anbefaling til fylket vært tydelig på en del punkter som den erfarne politikeren Torve burde fått med seg:

• Det er uaktuelt å bygge et nytt fengsel med 20 soningsplasser, uansett hvor i landet det måtte befinne seg

• Sunnmøre har et akutt behov for oppgradering av det gamle fengselet fra 1864 og er nå prioritert av Kriminalomsorgen i region Vest

• Et nytt moderne fengsel kan på en god måte seksjoneres slik at det passer til ulike sikkerhetsnivå og det er lett å dele fra en egen kvinneavdeling

• Møre og Romsdal Fylkesutvalg støtter søknaden fra Sunnmøre Regionråd og ga denne høringsuttalen til statsbudsjettet: «Fylkestinget ber om at det vert avsett planleggings-/prosjekteringsmidlar til nytt fengsel på Sunnmøre. Utgreiingar frå 2012 og 2014, av to ulike regjeringar, har konkludert med at det trengs større kapasitet, ny og betre lokalisering og høve til meir variert soning, både mellom kvinner og menn.»

Å tolke avslaget til det gamle fengselet som en åpning for omkamp i det som fylkesutvalget har støttet, er å villede befolkningen og skape falske håp. I tillegg til at det setter i gang en omkamp som bare er egnet til å skape vondt blod – ikke til å realisere noe fengsel.

Med sine 27 soningsplasser til en befolkning på 170 000 på Sunnmøre og i Nordfjord har denne regionen den dårligste fengselsdekningen i landet, kombinert med et 154 år gammelt fengsel med uverdige soningsforhold. Derfor er dette det prioriterte prosjektet i Kriminalomsorgens region vest.