Til kommunestyrerepresentantene i Giske kommune:

Leserinnlegg: – Ja til nye Ålesund

Jeg ser at forslaget om at Giske kommune bør gå inn i forhandlinger med nye Ålesund kommune ble nedstemt i formannskapet i Giske kommune.
Meninger

Det er skuffende. Jeg håper allikevel at kommunestyret vedtar at Giske kommune skal gå i forhandlinger med «nye Ålesund». Giske kommune er en fantastisk fin kommune å bo og leve i.

Giske kommune som samfunn mister ikke sin egenart ved å bli en del av nye Ålesund kommune. Giske kommune er på mange områder en del av Ålesund kommune allerede og har vært det i mange år. Dette ved at en rekke lovpålagte oppgaver blir ivaretatt gjennom interkommunale ordninger og samarbeidsavtaler. Tidligere har en forhandlet disse avtalene med Ålesund kommune.

Giske kommune klarer ikke å møte krav til tjenestetilbud på mange områder på egen hånd. Dette kommer lite fram i debatten. En forsøker å finne ut om en kan klare seg videre på egen hånd – økonomisk.

Det er underlig å velge og bli stående på utsiden av et fellesskap som en på mange områder både er avhengig av og gjerne vil samarbeide med. Det å ikke være en likeverdig part ved forhandlingsbordet vil redusere muligheten for innflytelse på utforming av tjenester til kommunens innbyggere. Tjenester som kanskje også må kjøpes til en høgere pris. En blir prisgitt velvilje fra samarbeidspartnere istedenfor å kunne være en likeverdig samarbeidspart.

Det økonomiske perspektivet blir vektlagt når temaet diskuteres. Ikke de mulighetene som ligger i å kunne bli en del av et større og enda mer kraftfull og framtidsretta organisasjon.

Lykke til med beslutningen 14. juni!